«Jeg jobber i et abstrakt landskap. Farger og rytmer flyter sammen og komposisjonene tar utgangspunkt i disse. Rytmene er gjentagelser fra natur og musikk som kan ses på som et felles språk. Arbeidene vokser frem intuitivt og er pragmatisk med tanke på farge. Uavhengig av dette bæres de av en personlig klang av eteriske farger»