Om Else Gjerdrum

«Jeg jobber med å utforske det abstrakte maleriets muligheter gjennom å sette sammen spesielle farger og fargeklanger. Jeg inspireres av musikk, blant annet Pink Floyd, Jethro Tull og Tina Turner.

Maleriene har en flytende overflate og heftige strøk som ‘oversetter’ rytmen i musikken.

Koloritten i mine malerier bærer ofte et eterisk fargepreg med vanskelige fargemøter, som ligger litt utenfor det harmoniske. Det er her jeg finner de fysiske fornemmelsene jeg søker, som den lille knekken i en sangstemme som treffer meg.

Arbeidene skapes gjennom tilknytning til musikken jeg hører på, samtidig som jeg arbeider med verkene , der jeg beskriver de fargeklangene og energier musikken skaper i meg. 

Musikk er den kunstformen som lettest når følelsene og jeg prøver å tolke denne påvirkningen direkte. 

Musikken og maleriet har kryssende språklige formuleringer. Musikken har også betegnelser som klanger, klangbunn, overganger, rytmer og gjentagelser. Et språk vi også bruker om maleriet.

Musikken vi hører, er med på å forme oss som mennesker. Den sier noe om hvem vi er, fra hvilken epoke vi lever og hvor vi kommer fra. 

«.

Utdanning
2014-2013 elev hos Markus Brendmoe
2012-2009 DTK – det tverrfaglig kunstinstitutt
2016-2000 div. kurs

Workshop utlandet
2012 Cascais, Julio de Silva
2011 London, Jose de Silva
2002 San Pedro de Alcantarra, div.kurs i et år

Annen kunstnerisk aktivitet
Medlem NFUK, Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere
Styremedlem Flytårnet Kultursenter 2021

Innkjøpt/utsmykning
2009 Statens Vegvesen
2011 Kollektivutsmykning barne/fam.enh.Asker kommune