Konseptkunst

Konseptkunst

Jeg har i dette kunstprosjektet tatt for meg sukkerets skadelige innvirkning, både i form av helsekonsekvenser og «avhengigheten som skapes.

Tittelen på prosjektet er The Deceiver.

En stor inspirasjonskilde er John Yudkin

«Hvis bare en liten del av det vi allerede vet om sukker ble oppdaget i forbindelse med ethvert stoff som brukes som mat eller i tilsetningsstoff, ville dette stoffet umiddelbart bli forbudt»

Forsker og lege John Yudkin (Storbritania)