Kjøp kunst

Flere bilder er til salgs. Ta gjerne kontakt:

Else Lerberg Gjerdrum
Forneburingen 33
1360 Fornebu
elsegjerdrum@gmail.com
tlf. 996 17252